9 paź 2014

Do czego służy marketing internetowy?

Trudno mieć wątpliwości co do tego, że Internet ma ogromną siłę oddziaływania na miliardy osób na całym świecie.  Wykonywany za jego pośrednictwem odpowiedni przekaz informacji może zdecydowanie pomóc w osiągnięciu różnych celów. Nic więc dziwnego, że coraz intensywniej rozwija się elektroniczny marketing, dzięki któremu zdecydowanie wzrasta zainteresowanie poszczególnymi firmami i produktami. Do czego służy e-marketing i dlaczego jego oddziaływanie na klientów jest aż tak znaczące?

Kompleksowe działania marketingu internetowego

Szereg narzędzi marketingu internetowego pozwala promować usługi oraz towary wśród aktualnych klientów, podtrzymując tym samym z nimi stały kontakt. Marketing internetowy to przede wszystkim pewność, że utrzymamy z aktualnymi klientami istniejącą więź, zaś z przyszłymi nawiążemy ją w odpowiednio szybki sposób.

Promocja online zazwyczaj obejmuje wiele płaszczyzn działalności firm: sprzedaż, reklamę, marketing, obsługę klienta, budowanie wizerunku ogólnego czy wzmacnianie pozycji firmy na rynku. Podstawą powodzenia marketingu internetowego jest jego elastyczność, możliwość dostosowania się do każdego odbiorcy, oraz kompleksowość działania. Internet, co ważne, pozwala również stworzyć bardziej wszechstronny obszar do intensywnej komunikacji z klientem.

Gromadzenie informacji

Narzędzia marketingu internetowego pozwalają również na kontrolowanie klientów. Nie jest to, co oczywiste, niebezpieczna kontrola wymykająca się zasadom etyki. Chodzi jedynie o skuteczne, szybkie i kompleksowe gromadzenie informacji o kupujących, rozpoznawanie ich potrzeb oraz oczekiwań. Służą do tego odpowiednie narzędzia marketingowe, które pozwalają tworzyć zindywidualizowane informacje o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Trzy cele marketingu internetowego

Warto zdawać sobie sprawę z trzech najważniejszych celów, jakie stawia sobie marketing internetowy.
Pierwszym z nich jest budowanie świadomości istnienia firmy wśród odbiorców i przedstawienie oferowanych przez nią usług lub produktów. Nieodłącznym elementem tego celu jest również rozwój atrakcyjnej strony internetowej, której zadaniem jest zwrócenie uwagi potencjalnych klientów.

Drugim celem jest dążenie do wzrostu sprzedaży internetowej na całym świecie. Trzecim zaś utrzymanie na tyle silnej relacji na osi nadawca - odbiorca komunikatów, aby klienci jak najczęściej odwiedzali strony internetowe firmy. Podtrzymywanie kontaktu z klientem i dążenie do cykliczności odwiedzin to cel, dzięki któremu wzmacnia się pozycja firmy na rynku.

Szereg korzyści, jakie niesie ze sobą stosowanie marketingu internetowego pokazuje, że nabycie odpowiednich umiejętności i rozważne działanie w sferze online potrafi przynieść oczekiwane skutki i nie obciążyć firm wielkimi kosztami promocji.